More

Social Media

Saturday, July 13, 2024

“ธรรมนัส-อรรถกร”ลงพื้นที่อุบลราชธานี พร้อมนายกฯวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมอย่างยั่งยืน

“ธรรมนัส-อรรถกร”ลงพื้นที่อุบลราชธานี พร้อมนายกฯวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมอย่างยั่งยืน

วันนี้(29 มิ.ย.)ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะประชาชน ร่วมลงพื้นที่กับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านผึ้งออก หมู่ 7 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะให้รัฐบาลมีความเป็นปึกแผ่น โดยจะต้องมีร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเกษตร ภัยแล้งและอุทกภัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ได้หารือกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในในท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลกำลังทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตหาซื้อปุ๋ยคุณภาพดี และราคาถูก เพื่อมาทำการเกษตร รวมถึงกำลังเจรจาเปิดตลาดโค-กระบือ กับประเทศจีน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ เร่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการเจรจากับซาอุดิอาระเบียให้สามารถส่งออกโค กระบือ แพะ แกะได้เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้ราคาสินค้าปศุสัตว์ดีขึ้นต่อไป

ด้านนายอรรถกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ รัฐบาลและร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า จะตั้งใจทำงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาปัญหาการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *