More

Social Media

Friday, July 19, 2024

“ไหม” เผยดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เข้าบอร์ด ธกส.ห่วงสภาพคล่องเหลือ 2-3 หมื่นล้าน ต้องถ่ายเททรัพย์สินอื่นมา สุดท้ายอาจต้องเพิ่มทุน

“ไหม” เผยดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เข้าบอร์ด ธกส.ห่วงสภาพคล่องเหลือ 2-3 หมื่นล้าน ต้องถ่ายเททรัพย์สินอื่นมา สุดท้ายอาจต้องเพิ่มทุน

“ศิริกัญญา” เผย ธกส.ยังไม่นำเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเข้าบอร์ด เชื่อยังไม่ส่งกฤษฎีกาตีความด้วยซ้ำ ขณะสภาพคล่องยังเหลือ 2-3 หมื่นล้าน ถ้าจะเดินหน้าโครงการต้องถ่ายเททรัพย์สินหมุนเวียนอื่นมา และท้ายที่สุดอาจต้องเพิ่มทุน ส่วนหนี้รัฐบาลตกค้างยอดรวม 8 แสนล้านบาทแล้ว แนะเรื่องหวยเกษียณต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

วันนี้ (7 ก.ค. 67) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 68 ว่า เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นปกติที่กรรมาธิการจะมีคำถามที่เกี่ยวข้อง กับทั้งงบ 68 และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในส่วนของ ธกส. ก็ได้มีการพูดคุยกัน ที่จะต้องนำเงิน 170,000 กว่าล้านบาท มาใช้ในดิจิทัลวอลเล็ต ทาง ธกส.ก็ยืนยันว่า ไม่ได้มีการพูดคุยของมติในบอร์ด ธกส. และยังไม่ได้มีการส่งรายละเอียดเพิ่มเติมในกระบวนการ ซึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ส่งให้กฤษฎีกาตีความว่า ขัดต่อวัตถุประสงค์กับ ธกส.หรือไม่ และมีการพูดคุยถึงสภาพคล่องที่คงเหลือของ ธกส.โดย ธกส. ก็ชี้แจงว่ามีสภาพคล่องล้นเกินอยู่ที่ 2-3 หมื่นล้านบาท

หากจะต้องใช้เงินส่วนนี้ ในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต อาจจะต้องถ่ายเทสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนล้านบาท ซึ่งตนเองก็ได้สอบถามว่า จะกระทบกับตลาดทุนที่จะต้องไปแย่งชิงเม็ดเงินจากผู้ที่จะต้องออกตราสารหนี้เอกชนหรือไม่ แต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเท่าไหร่ ตรงนี้ก็มีผู้ที่แสดงความเป็นห่วงว่า ท้ายที่สุดอาจจะต้องเพิ่มทุนให้กับ ธกส. เพื่อทำให้ อัตราการถือครองกองทุนต่าง ๆ ดำรงความเสี่ยงของ ธกส. ยังคงเป็นไปได้อยู่

รวมทั้งมีการพูดคุยถึงหนี้รัฐบาลที่ติดค้าง ตอนนี้ยอดอยู่ที่ประมาณเกือบ 8 แสนล้านบาทแล้ว และยังคงเป็นการผ่อนชำระไปเรื่อย ๆ แบบที่ ธกส.เองก็บอกไม่ได้ว่า ปีนี้จะมีเงินต้นหรือดอกเบี้ยมาชำระเท่าไร ขึ้นอยู่กับงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีความชัดเจนในแต่ละปีว่าจะมีความต้องการเงินสดจาก ธกส. เท่าไหร่ จึงเป็นปัญหากับการบริหารจัดการของ ธกส. พอสมควร

อย่างไรก็ตาม เราได้ทวงจริงไปหลายปีงบประมาณแล้วว่า ต้องวางแผนให้ชัดเจนว่า จะคืนปีละเท่าไหร่ เพื่อให้ ธกส. เอง สามารถบริหารจัดการได้รวมถึง การใช้งบประมาณในแต่ละปี ควรคิดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณไม่ใช่ว่าคิดออกเมื่อไหร่ใช้เมื่อนั้น ถึงแม้จะเป็นธนาคารของรัฐ แต่เขาก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นคงทางการเงินระดับหนึ่ง เพื่อให้สุดท้ายไม่เป็นภาระกับประชาชนที่จะต้องเพิ่มทุนหรือจะต้องแก้ปัญหาหนี้เสียของธกส.

นางสาวศิริกัญญา ย้ำว่า ตัวแทนจาก ธกส. มีเอกสารชัดเจนครบถ้วน เขาเข้ามาในฐานะเจ้าหนี้ เพราะงบประมาณที่มาขอทั้งหมดเป็นหนี้ที่รัฐบาลติดค้างเขาอยู่ ตั้งแต่ปี 51 จึงขอมาทั้งหมด 600,000 กว่าล้านบาท แต่ได้ไปทั้งหมดไม่ถึง 60,000 ล้านบาท

ส่วนเอกสารงบกลาง ทางในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะวนกลับมาประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่ นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง ที่ต้องชี้แจงอีกรอบ แต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายอีกครั้งว่า จะเข้ามาพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนเมื่อไหร่ คงต้องให้ประธานและฝ่ายเลขาทำหนังสือนัดประชุมอีกรอบ

ทั้งนี้ มีความกังวลว่าจะไม่ทันหรือไม่เพราะรัฐบาลวางกรอบโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า มีความชัดเจนในสิ้นปีนี้ นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า จะบอกว่ารัฐบาลวางกรอบชัดเจนแต่ก็ยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่ของไตรมาส 4 ด้วยซ้ำ อาจจะเป็นตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคมก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้น ก็เอาใจช่วย ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าสามารถทำได้ทันหรือไม่ เพราะยังไม่มีความชัดเจนในหลายเรื่อง และหวังว่าน่าจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนมาลงทะเบียนปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งยังไม่รู้ว่าตอนแถลงจะลงทะเบียนเมื่อไหร่อยู่ดี ก็ได้แต่ลุ้นว่าจะสามารถมีงบประมาณเพียงพอและระบบต่าง ๆ พร้อมที่จะใช้งานในกำหนดเวลาที่รัฐบาลได้บอกไว้ล่วงหน้าหรือไม่

นางสาวศิริกัญญา ยังกล่าวว่า ประมาณวันที่ 17-18 กรกฎาคม งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม ปี 67 หรืองบกลางปีของปี 67 ก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1 ซึ่งในส่วนนี้จะมีการกู้เงินเพิ่ม เพื่อชดเชยขาดดุล อีกประมาณ 112,000 บาท และมีในส่วนของรายได้เพิ่มเติมที่รัฐบาลไปหามาได้จากการมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ที่ตั้งขึ้นมา เมื่อสมัยต้มยำกุ้ง เพื่อบริหารจัดการหนี้เสียของ สถาบันการเงิน แต่ปิดตัวไปได้กว่า 10 ปีแล้วแต่ยังชำระบัญชีไม่เสร็จสิ้น แต่มีเงินสดกองอยู่ ก็เลยต้องมีการปันเข้าสู่เงินคงคลัง

ขณะเดียวกัน หากคดีของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง โครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นางสาวศิริกัญญากล่าวว่า โครงการนี้ใช้หลายภาคส่วนนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรี ก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างแข่งขัน แม้ว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นตนก็คิดว่า มีทีมงานที่จะช่วยทำโครงการนี้ต่อ และถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะพ้นตำแหน่งโดยปริยายหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายเศรษฐา แต่ด้วยเสียงข้างมากในสภาฯก็สามารถหานายกรัฐมนตรีมาแทนได้ หากไม่ถึงขั้นข้ามพรรคการเมือง

นอกจากนี้ นางสาวศิริกัญญา ยังกล่าวถึงผลสำรวจหวยเกษียณที่ประชาชนเมินและไม่เห็นด้วยว่า เข้าใจประชาชน ที่อาจจะได้รับรายละเอียดค่อนข้างน้อย เพราะโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนที่ศึกษาอยู่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายออกมา แต่ไม่ได้ศึกษาอย่างครบถ้วน รอบด้าน พร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดกับประชาชน ทำให้การทำแคมเปญหรือการทำความเข้าใจ PR ตัวโครงการยังน้อยไป แน่นอนว่า เมื่อพูดคำว่า “หวย” และใช้ในเวลาเกษียณ อาจเกิดการถกเถียง ในสังคมอย่างมาก ดังนั้น รัฐบาล ต้องสื่อสารกับประชาชนมากกว่านี้ และส่วนหนึ่งที่ประชาชนยังไม่มีความสนใจ เพราะยอดในการใช้จ่ายได้ยังน้อยอยู่ และอาจไม่เพียงพอ ที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้จริง ๆ เป็นแค่ส่วนเพิ่มสำหรับการออมเงินในรูปแบบอื่น จึงอาจทำให้ประชาชนยังไม่สนใจ รัฐบาลก็จะต้องประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากกว่านี้

ทั้งนี้ ประชาชนอาจจะมองว่าไม่คุ้มหรือไม่ นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า ต้องไปดูในรายละเอียดว่า รัฐบาลจะเอาเงินในส่วนนี้ ไปลงทุนแทนเราได้ออกดอกออกผลได้มากน้อยแค่ไหน หากเริ่มเก็บตั้งแต่อายุยังน้อยก็อาจจะได้อะไรเป็นกอบเป็นกำอยู่บ้าง แต่เรื่องนี้รัฐบาลอาจจะสื่อสารน้อยไปจริงๆ

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *