More

Social Media

Saturday, July 20, 2024

มูลนิธิสืบฯ นำทีมยื่น กมธ.ที่ดิน ค้านเพิกถอนที่ดินทับลาน “พูนศักดิ์” เรียกหน่วยเกี่ยวข้องแจง 17 ก.ค.

มูลนิธิสืบฯ นำทีมยื่น กมธ.ที่ดิน ค้านเพิกถอนที่ดินทับลาน “พูนศักดิ์” เรียกหน่วยเกี่ยวข้องแจง 17 ก.ค.

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร-เครือข่าย-พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ยื่นหนังสือ กมธ.ที่ดิน ค้านเพิกถอนที่ดินทับลาน ด้าน “พูนศักดิ์” เตรียมเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าแจง 17 ก.ค.นี้

วันนี้ (11 ก.ค.) ที่อาคารรัฐสภา นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช สมาคมอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภานุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ยื่นหนังสือต่อ นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอคัดค้านกรณีการปรับปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

นายภานุเดช กล่าวว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเดือนมีนาคม 2524 ให้เพิกถอนพื้นที่ป่าออกไป แต่ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมามีการพยายามที่จะนำประเด็นดังกล่าว ไปให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นคนดำเนินการอนุมัติเพิกถอนพื้นที่อุทยานใหม่ ซึ่งตนเองมองว่าไม่น่าจะเป็นกลไกที่เป็นธรรมชาติ จึงขอให้ กมธ. ช่วยตรวจสอบ

นายพสิษฐ์ กล่าวว่า มายื่นหนังสือคัดค้านที่จะปรับปรุงแนวเขตทับลาน เนื่องจากในปี 2524 เราได้สำรวจรังวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากออกโฉนดจะขายให้นายทุนและบุกรุกที่ดินไปเรื่อยๆ รวมถึงขอให้มีการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งหากทำงานจริง ไม่เห็นแก่ใคร มั่นใจว่าจะได้การพิสูจน์ที่คนได้โฉนดเป็นคนจนจริงๆ ที่สำคัญพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานก็เป็นหนึ่งในพื้นที่มรดกโลก ถ้ามีการเพิกถอนสิทธิ์ก็จะมีการออกข่าวสร้างความเสียหายให้ประเทศ แค่เรื่องเศรษฐกิจก็แย่มากพอแล้ว จึงขอสนับสนุนให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดินสามารถครอบครองที่ดินต่อได้

นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเราจะรับเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณาในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้โดยจะมีการเชิญหน่วนงานเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลกับ กมธ. อาทิ สคทช. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งก็หวังว่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อจำได้ข้อสรุปให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการต่อไป

ด้าน นายเลาฟั้ง บัณทิตเทอดสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขานุการ กมธ. กล่าวว่าว่า กรณีนี้ มีทั้งฝ่ายที่คัดค้าน และประชาชนที่ได้ประโยชน์จากการปรับปรุงเส้นแนวเขตนี้ กมธ. จึงจะรับมาก็จะพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ในแง่ของการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรไม่ให้ถูกทำลาย และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกันกับทางข้อเรียกร้องของทางภาคประชาชนที่เห็นว่าจะต้องไม่เหมาเข่ง

นายเลาฟั้ง กล่าวต่อว่า จะต้องมีการสแกน ในส่วนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่มาก่อน ซึ่งเขาควรได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมายที่มีอยู่ ในกรณีนี้ จะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่มาก่อน ก็ควรจะได้รับการออกเอกสารสิทธิ์ ส่วนกลุ่มที่มาอยู่ที่หลัง แต่ก่อนปี 43 ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายของรัฐบาล ก็ควรเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองตามนโยบายของรัฐบาล

ในส่วนของการคุ้มครองพื้นที่มีการบุกรุก ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มเหมือน คือ กลุ่มนายทุนที่ครอบครองโดยมิชอบ ซึ่งรวมไปถึงการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ กลุ่มนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบ การออกเอกสารสิทธิ หรือสิทธิการครอบครอง ที่แม้อาจจะมีการเปลี่ยนมือ แต่ก็จะต้องเป็นการใช้เพื่อการเกษตร หาถือครองผิดเงื่อนไข จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายยึดคืนมาเป็นของรัฐ อีกส่วนหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ คือ การมีข้าราชการที่รู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารสิทธิให้แก่กลุ่มนายทุนโดยไม่ชอบ ก็จำำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยด้วยเช่นเดียวกัน

นายเลาฟั้ง ย้ำว่า หากไม่ทำเช่นนี้ จะสาวไม่ถึงต้นตอของปัญหา แล้วผลกระทบก็จะตกมาถึงประชาชน เรื่องนี้มีทั้งสองด้าน เพราะฉะนั้น กมธ.จะรับมาพิจารณาด้วยความรอบคอบ นำข้อมูลจากทุกฝ่ายมารับฟัง เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *