More

Social Media

Friday, July 12, 2024

“สนธิญา” ยื่น อสส.ส่งศาล รธน.ตีความ ส.ว.เลือกกันเองขัด รธน.สั่งโมฆะ ยันไม่ใช่แพ้แล้วพาล

“สนธิญา” ยื่น อสส.ส่งศาล รธน.ตีความ ส.ว.เลือกกันเองขัด รธน.สั่งโมฆะ ยันไม่ใช่แพ้แล้วพาล

“สนธิญา” ยื่น อสส.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ผู้สมัคร ส.ว.เลือกกันเองขัด รธน.พร้อมสั่งโมฆะ ลั่นไม่ใช่แพ้แล้วพาล

วันนี้ (27 มิ.ย.) นายสนธิญา สวัสดี ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้ายื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุด ขอให้พิจารณาตรวจสอบ และส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยการเลือก ส.ว.ปี 2567 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 107 วรรคสอง ที่กำหนดห้ามผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกล่มเดียวกัน แต่ กกต.ดำเนินการโดยให้ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน ลงคะแนนให้กลุ่มเดียวกัน ในทุกรอบ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ การกระทำของ กกต.จึงเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ ตนมองว่า การเลือกกันเองแบบนี้ ส่อให้เกิดการฮั้ว จึงร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการเลือกกันเองนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และขอให้การเลือกเป็นโมฆะ คืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัคร

“ที่ผมร้องครั้งนี้ ถ้าสมมติว่า มีการให้การเลือกเป็นโมฆะ หรืออะไรก็ตาม ผม สนธิญา สวัสดี ไม่ลงสมัคร ส.ว. ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม เราต้องการให้การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเลือกส.ว.เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 มี 4 วรรค ไม่มีวรรคไหนที่ระบุให้เลือกไขว้ หรือเลือกอย่างใด หรือคนกลุ่มเดียวกันเลือกคนกลุ่มเดียวกัน ไม่ใช่ว่าแพ้แล้วพาล ผมสบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว” นายสนธิญา กล่าว และว่า หากอัยการสูงสุดไม่ตอบใน 30 วัน ก็จะยื่นร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *