More

Social Media

Saturday, July 13, 2024

ก้าวไกลหวังประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน หลัง “แม้ว” ได้ ยันคดี 112 เกี่ยวข้องกับการเมืองปฏิเสธไม่ได้

ก้าวไกลหวังประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน หลัง “แม้ว” ได้ ยันคดี 112 เกี่ยวข้องกับการเมืองปฏิเสธไม่ได้

“ชัยธวัช” อยากเห็นสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน หลังศาลให้ประกัน “ทักษิณ” คดี ม.112 ชี้ ควรยกเว้นแค่บางกรณี มอง คดี ม.112 เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองโดยปฏิเสธไม่ได้

วันนี้ (18 มิ.ย. 67) นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าเรื่องการประกันตัวในคดี ม.112 ประเด็นสำคัญคือเราอยากเห็นสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิทั่วไป สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เสมอภาคกัน การจะไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวควรเป็นกรณียกเว้นเท่านั้น เช่น คนที่มีโอกาสไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เป็นต้น วันนี้มีทนายความของนักกิจกรรมทางการเมืองไปยื่นประกันตัวในคดี ม.112 ถึง 2 คน แต่ก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวว่าอย่างไร ซึ่งหวังว่าจะได้รับสิทธิการประกันตัวเช่นเดียวกัน

เมื่อถามว่าที่นายทักษิณโดนคดี ม.112 เป็นการติดชะนักให้ไม่กลับมามีอำนาจหรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า หลายคนมองแบบนั้น แต่เป็นปรากฎการณ์ที่ให้เห็นว่า คดี ม.112 ไปเกี่ยวกับคดีทางการเมือง หรือการต่อสู้ทางการเมืองโดยปฏิเสธไม่ได้

thainews #Pag3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *