More

Social Media

Friday, July 12, 2024

รมช.คลัง ยันผลสำรวจ ปชช.ค้านหวยเกษียณไม่กระทบโครงการ ลั่นรัฐบาลไม่ได้บริหารด้วยโพล

รมช.คลัง ยันผลสำรวจ ปชช.ค้านหวยเกษียณไม่กระทบโครงการ ลั่นรัฐบาลไม่ได้บริหารด้วยโพล

“เผ่าภูมิ” ยัน ผลสำรวจ ปชช.ค้านหวยเกษียณ ไม่ทำโครงการสะดุด ลั่นรัฐบาลไม่ได้บริหารประเทศด้วยโพล เผยเข้า ครม.สัปดาห์หน้า

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 ก.ค. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นิด้าโพล ออกมาระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายหวยเกษียณ ว่า ต้องไปดูหัวข้อโพลสำรวจว่า “จะออมเงินต้องซื้อหวยเกษียณ” ซึ่งตนมองว่า สร้างความคลาดเคลื่อน เกิดทัศนคติในเชิงลบ การตั้งหัวข้อมีความสำคัญต่อการตอบโพลของประชาชน และมีกลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน ที่มาตัดสิน นโยบายที่จะสร้างผลกระทบต่อประชาชน 20 ล้านคน ดังนั้น ต้องมีการพิจารณา

นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า ส่วนเรื่องผลโพล รัฐบาลมีหน้าที่รับฟัง แต่ยืนยันว่า ไม่มีผลต่อภาพรวมของการดำเนินโครงการ เพราะรัฐบาลไม่ได้บริหารประเทศผ่านโพล แต่บริหารผ่านหลักการ ความถูกต้อง และผลประโยชน์ของประชาชน โพลมีหน้าที่ช่วยขัดเกลาเงื่อนไขให้ดีขึ้น แต่ยํ้าว่า ไม่มีผลกระทบต่อหลักการ และการดำเนินการของโครงการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อเมื่อไหร่ นายเผ่าภูมิ กล่าวว่า เรื่องจ่ออยู่ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) รอบรรจุเข้าวาระ ซึ่งปัจจุบันความเห็นยังไม่ครบ ต้องรอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เป็นกระบวนการปกติที่ต้องรับฟัง เพราะเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตอนแรกคาดว่า จะเข้าที่ประชุม ครม. วันที่ 9 ก.ค. แต่ไม่ทัน จึงขอเป็นสัปดาห์หน้า และหลังจากที่ ครม.อนุมัติหลักการ ก็จะมีมติสั่งให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แก้กฎหมาย พ.ร.บ.กอช.ต่อไป

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *