More

Social Media

Saturday, July 13, 2024

ทร.ยันจีนไม่ได้เสนอขายเรือดำน้ำที่กำลังสร้างตามคำสั่งซื่อของไทยให้อินโดฯ แจงคืบหน้าแล้วกว่า 60%

ทร.ยันจีนไม่ได้เสนอขายเรือดำน้ำที่กำลังสร้างตามคำสั่งซื่อของไทยให้อินโดฯ แจงคืบหน้าแล้วกว่า 60%

โฆษก ทร.ชี้จีนไม่ได้เสนอขายเรือดำน้ำ S26T ที่กำลังสร้างตามคำสั่งซื่อของไทย ให้แก่อินโดนีเซีย ด้านบริษัท CSOC ยัน ไม่มีแนวคิดที่จะขายเรือดำน้ำที่สร้างสำหรับประเทศไทยให้ประเทศอืน ระบุโครงการคืบหย้าแล้วกว่าร้อยละ 60 กลาโหมเสนอเรื่องแก้ไขข้อตกลงกับจีนต่อสำนักงานเลขาฯ ครม.แล้ว

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงที่ทีีมีกระแสข่าวกรณีเรือดำน้ำว่าจีนถอดใจเสนอขายเรือดำน้ำ S26T ที่กำลังสร้างสำหรับไทยให้กับอินโดนีเซีย โดยมีการอ้างถึงสำนักข่าว Janes ที่ระบุว่า ผู้แทนบริษัท CSOC ของจีนได้เดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อเสนอขายเรือดำน้ำ S26T ให้กับอินโดนีเซีย โดยรายละเอียดเนื้อข่าวระบุว่าเป็นเรือดำน้ำที่กองทัพเรือไทยสั่งซื้อไว้ โดยวันนี้ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท CSOC ได้ออกมายืนยันแล้วว่า ทางจีนไม่มีความคิดที่จะขายเรือดำน้ำ S26T ที่กำลังสร้างสำหรับไทยให้กับประเทศใดๆ ที่ผ่านมาจีนร่วมกับไทยในการผลักดันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉันทมิตรและตรงไปตรงมา จนโครงการนี้มีความก้าวหน้าไปมากกว่าร้อยละ 60 และเกือบสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางจีนไม่มีเหตุผลใดๆ เลย ที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับโครงการนี้ ที่ฝ่ายจีนได้ลงทุนลงแรงด้วยความตั้งใจอันดีมาโดยตลอด

สำหรับความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบัน ทางกระทรวงกลาโหมได้เสนอเรื่องการแก้ไขข้อตกลงฯ ให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย ซึ่งเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับเรื่องแล้วก็จะพิจารณาส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนที่เสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ครม.ต่อไป ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการยังคงเป็นไปตามกระบวนการและมีทิศทางที่ดี

“กองทัพเรือขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่างบประมาณที่กองทัพเรือได้รับจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ แม้โครงการจัดหาเรือดำน้ำอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด และขอยืนยันว่าทุกโครงการที่กองทัพเรือดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้” โฆษกกองทัพเรือ กล่าว

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *