More

Social Media

Friday, July 19, 2024

ดีเอสไอนำตัว “ชนินทร์” ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK ส่งพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องศาลแล้ว จากนี้เตรียมขยายผลบุคคลใกล้ชิดเอาผิดคดีฟอกเงิน

ดีเอสไอนำตัว “ชนินทร์” ผู้ต้องหาคดีหุ้น STARK ส่งพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องศาลแล้ว จากนี้เตรียมขยายผลบุคคลใกล้ชิดเอาผิดคดีฟอกเงิน

วันนี้ (24 มิ.ย.) เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีทุจริตหุ้น STARK ได้มอบหมายให้ นายบุญยวัฒน์ การะเวกพันธุ์ ผอ.ศูนย์สืบสวน ควบคุม การแลกเปลี่ยนเงินและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน และเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ นำตัว นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ผู้ต้องหาคดีทุจริตหุ้น STARK ไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 เพื่อส่งตัวนายชนินทร์ เพื่อให้อัยการดำเนินการตามกฎหมาย โดยพนักงานอัยการได้นำตัวนายชนินทร์ ไปฟ้องต่อศาลอาญาในวันเดียวกัน

ด้าน พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผอ.กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กล่าวว่า ดีเอสไอจะดำเนินการขยายผลเรื่องการฟอกเงินในคดีอาญา มีบุคคลใดที่ได้รับโอนเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาคดี STARK ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน โดยบุคคลนั้นยังไม่ถูกดีเอสไอดำเนินคดีหรือหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเมื่อเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิด มีความสนิทสนมกับบรรดาผู้ต้องหาทั้ง 11 ราย

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวอีกว่า ดีเอสไอจะทำคดีฟอกเงินเกี่ยวกับความผิดทางอาญา เฉพาะในส่วนของบุคคลที่รับเงินโอนเงินกับกลุ่มผู้ต้องหาไม่ว่าจะโดยทางตรงหรืออ้อม มีอัตราโทษจำคุกจะไม่เกี่ยวกับทาง ปปง. ที่ทำในเรื่องคดีแพ่ง เรื่องของการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายในคดี

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *