More

Social Media

Saturday, July 20, 2024

รัฐบาลเชิญผู้ว่าธปท.ร่วมพัฒนาศก. หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาคการผลิต มีมาตรการระยะสั้นช่วยปชช.

รัฐบาลเชิญผู้ว่าธปท.ร่วมพัฒนาศก. หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาคการผลิต มีมาตรการระยะสั้นช่วยปชช.

โฆษกรัฐบาล เชิญผู้ว่าธปท.ร่วมพัฒนาศก.ประเทศ หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาคการผลิต ที่นายกฯทำมาตลอด มองไปข้างหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพิ่มความสามารถแข่งขัน รับใช้เวลาพอสมควร แต่ปชช.กำลังลำบาก ต้องมีมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือ

วันนี้ (5ก.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐพุฒิ สิทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน รัฐบาลต้องขอบคุณมากที่ท่านผู้ว่า ธปท. เข้าใจดีว่า เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า ยากที่จะกลับไปเติบโตเท่ากับช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนพบกับความลำบาก มีหลุมรายได้ รายได้ไม่เพิ่มขึ้น ขณะที่มีรายจ่ายค่าครองชีพสูงขึ้น อีกทั้งยังเห็นสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยที่เป็นอุตสาหกรรมเก่าแข่งขันได้ยาก ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้สูงขึ้น

สิ่งที่ท่านผู้ว่า ธปท. กล่าวมานี้สอดคล้องกับการทำงานของรัฐบาล ที่รัฐบาลดำเนินการมาตลอดคือ มองไปข้างหน้า พยายามปรับโครงสร้างภาคการผลิต อีกทั้งพยายามเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มความสามารถด้านทักษะแรงงานของไทย ซึ่งรัฐบาลทราบดีว่า ไทยต้องพัฒนาเพื่อดึงดูดการลงทุน ยกระดับการพัฒนา และนี่เป็นวิสัยทัศน์ในการทำงานของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งปรับการดึงดูดการลงทุนให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค

อย่างไรก็ดี มาตรการระยะสั้นที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนในการดำรงชีวิตได้อย่างทันท่วงทีก็เป็นประเด็นที่ รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อช่วยเหลือดูแลการดำรงชีวิตของประชาชน ให้สามารถประคองตัวเองไปได้จนถึงวันที่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความทันสมัยแล้ว และต้องขอบคุณผู้ว่า ธปท. ที่ท่านมองว่า เศรษฐกิจไทยเติบโตกว่านี้ได้ แม้ว่าท่านจะมองว่าศักยภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกิจไทยจากนี้ไปจนถึงปี 2571 จะเติบโตได้ไม่เกินปีละ 3% ซึ่งในประเด็นนี้รัฐบาลต้องขอน้อมรับความท้าทาย ด้วยการมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักและทำงานด้วยทัศนคติที่เป็นบวกอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด ให้สมกับที่แบกความหวังของประชาชนที่ฝากเอาไว้ เพื่อทำให้ประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนท่านผู้ว่า ธปท. คิดบวกร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ หวังว่าท่านผู้ว่า ธปท. จะดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างสมดุลและสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนอย่างถ้วนหน้า

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *