More

Social Media

Saturday, July 20, 2024

ก้าวไกลแขวะนายกฯเทกระทู้อีกแล้ว ชี้ต้องมาตอบเองมาตรการกระตุ้นศก. ลั่นรอจนกว่าจะว่างถึงถาม

ก้าวไกลแขวะนายกฯเทกระทู้อีกแล้ว ชี้ต้องมาตอบเองมาตรการกระตุ้นศก. ลั่นรอจนกว่าจะว่างถึงถาม

ชัดแล้ว! นายกฯ เทกระทู้พรุ่งนี้ รองโฆษกก้าวไกลยันความสำคัญ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกฯ ต้องตอบเอง เผยจะรอจนกว่าว่างมาตอบ ถึงค่อยถาม

วันที่ (10 กรกฎาคม 2567) น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ รองโฆษกพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากวิปรัฐบาลแล้วว่าในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.) นายกรัฐมนตรีจะไม่มาตอบกระทู้ถามสดของ สส. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นอีกครั้งที่นายกฯ “ไม่ว่าง” ให้กับการตอบกระทู้ถามสด ทั้งที่เป็นหน้าที่และเป็นภารกิจที่นายกฯ รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นทุกช่วงเช้าวันพฤหัสบดี

ในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่านายกฯ จะส่งตัวแทนมาตอบกระทู้สดของศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่จะถามเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือไม่ก็ตาม พรรคก้าวไกลต้องยืนยันว่านายกฯ ควรมาตอบเอง ไม่ใช่ส่งตัวแทนมาตอบแทน เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ต้องคิดทั้งระบบ นายกฯ คือคนที่รู้ข้อมูลในภาพรวมมากที่สุด สามารถบูรณาการมาตรการต่างๆ ได้ และนายกฯ ยังนั่งเป็นประธานการประชุม ครม.เศรษฐกิจด้วย แล้วจะให้คนอื่นมาตอบแทนได้อย่างไร ประชาชนต้องรอท่านว่างอย่างนั้นหรือ

ดังนั้นหากท่านนายกฯ ไม่มา พรรคก้าวไกลก็จะไม่ถามกระทู้สดนี้ แต่จะใช้โควตากระทู้สดเพื่อถามประเด็นอื่นแทน ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พรรคก้าวไกลจะรอจนกว่าท่านนายกฯ ว่างและให้ความสำคัญกับประชาชน

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *