More

Social Media

Saturday, July 13, 2024

เลือกข้างแล้ว! ไทยยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการขอเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เต็มรูปแบบ

เลือกข้างแล้ว! ไทยยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการขอเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เต็มรูปแบบ

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ได้ยื่นหนังสืออย่างป็นทางการกับ เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ในการแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของกลุ่ม BRICS

การส่งมอบเอกสารอย่างเป็นทางการดังกล่าว มีขึ้นตามหลังการประชุมร่วมระหว่าง BRICS กับบรรดาชาติกำลังพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นในเมืองนิจนีนอฟโกรอด สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน

รัสเซียรับหน้าที่ประธานหมุนเวียนของ BRICS ในปี 2024

ระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้กล่าวถ้อยแถลง แสดงความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS

เขากล่าวว่า ไทยในฐานะเป็นสะพานเชื่อม (Bridge builder) กับกลุ่มประเทศต่างๆ ในโลก จะสามารถส่งเสริมให้ BRICS เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น และร่วมกับ BRICS ในการผลักดันผลประโยชน์ร่วมของประเทศกำลังพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน ความมั่นคงอาหาร การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

BRICS คือกลุ่มที่มีความสำคัญ เป็นการรวมตัวกันของเศรษฐกิจเกิดใหม่หลักๆ จากทั่วทุกมุมโลก ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ อิหร่าน อียิปต์ เอธิโอเปีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในนั้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อียิปต์ และเอธิโอเปีย เพิ่มเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในปีนี้

การประชุมซัมมิต BRICS ครั้งถัดไปจะมีขึ้นในเมืองคาซาน เมืองเอกของสาธารณรัฐตาตาร์สตาน ประเทศรัสเซีย ในเดือนตุลาคม

(ที่มา : ดิอินเวสเตอร์/กระทรวงการต่างประเทศไทย)

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *