More

Social Media

Friday, July 19, 2024

สรุป 9 ข้อ สู้ยุบก้าวไกล เสียงแข็งไม่ล้มล้าง-ศาล รธน.ไร้อำนาจ แต่รับอ้อมๆ โทษต้องได้สัดส่วนความผิด

สรุป 9 ข้อ สู้ยุบก้าวไกล เสียงแข็งไม่ล้มล้าง-ศาล รธน.ไร้อำนาจ แต่รับอ้อมๆ โทษต้องได้สัดส่วนความผิด

สรุป 9 ข้อ สู้คดียุบก้าวไกล เสียงแข็งไม่ล้มล้าง ศาล รธน.ไม่มีอำนาจ แต่ยอมรับอ้อมๆ โทษตัดสิทธิการเมืองต้องได้สัดส่วนความผิด สอดคล้องกับที่ถูกกล่าวหา

วันนี้ (9 มิ.ย.) จากกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้แถลงข่าวการต่อสู้คดีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องให้ยุบพรรคก้าวไกล ต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยเปิดข้อต่อสู้ 9 ข้อ สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีขอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดีนี้
  2. กระบวนการยื่นคำร้องของ กกต. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  3. คำวินิจฉัยเมื่อ 31 มกราคม 2567 ไม่ผูกพันกับการวินิจฉัยคดีนี้
  4. การกระทำที่ถูกกล่าวหา ไม่ล้มล้าง ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์
  5. การกระทำตามคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ไม่ได้เป็นมติพรรค
  6. โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้าย เมื่อจำเป็น ฉุกเฉิน ฉับพลัน และไม่มีวิธีแก้ไขอื่น
  7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิ กก.บห.
  8. จำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิด
  9. การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับ กก.บห.ในช่วงที่ถูกกล่าวหา

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *