More

Social Media

Friday, July 19, 2024

กกต.แจงยื่นยุบก้าวไกลไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อน คำวินิจฉัยศาลถือเป็นหลักฐานเชื่อได้ว่าทำผิด

กกต.แจงยื่นยุบก้าวไกลไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อน คำวินิจฉัยศาลถือเป็นหลักฐานเชื่อได้ว่าทำผิด

ปธ.กกต. แจงยื่นศาล รธน.ยุบก้าวไกล ยึดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อน ยันคำวินิจฉัยศาลถือเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดแล้ว จึงไม่ต้องสอบเพิ่ม

วันนี้ (9 มิ.ย.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกล แถลงถึงข้อต่อสู้คำร้องยุบพรรค ในศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อสังเกตว่า กกต. ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดระเบียบของ กกต.เอง เพราะไม่ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถูกร้องทราบก่อน ว่า การดำเนินการของ กกต. ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสืบสวนไต่สวน แต่เป็นการดำเนินการตามระเบียบว่า ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคก้าวไกล ระบุว่า กกต.ใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นหลักฐานชิ้นเดียว ในการยื่นขอยุบพรรคก้าวไกล มองว่า เพียงพอต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ขอตอบในนามส่วนตัวว่า ที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้อง บอกว่า เมื่อ กกต. “มีหลักฐานอันควรเชื่อว่า” ซึ่งหลักฐานอันควรเชื่อว่าตรงนี้ก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งไป ถ้าไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เราอาจต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้ นี่คือ ข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบไปแล้ว

thainews #Page3News

I am the CEO founder of Page3news worldwide & Page3news foundation. Believe in simple living & high thinking.
Page3news is the first multilingual worldwide newspaper based in Thailand and is making news touch the truth without any fear, without any pressure.

Mr King (Parvinder Singh)
Founder & CEO - Page3News Worldwide
&
Dr. Monruedee Sommart
Co-Founder Page3news Worldwide

Email : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *